Inspiracje wnętrz i projekty domów

Niklowanie bezprądowe

Niklowanie bezprądowe - wykorzystanie w przemyśle i w domu

Niklowanie bezprądowe określane jest inaczej mianem niklowania chemicznego. Pozwala ono na równomierne pokrycie powierzchni charakteryzującej się nawet bardzo zróżnicowanym i skomplikowanym kształtem.

Maksymalna grubość warstwy kształtuje się na poziomie 120 mikrometrów. Jest to rezultat, który nie może być zrealizowany przy wykorzystaniu techniki galwanicznej. Dzieje się tak przez niewielką wgłębność kąpieli, a także ograniczenia dotyczące właściwego ustawienia ekranów oraz elektrod.

 

Niklowanie bezprądowe - w jakich sytuacjach jest stosowane?

Niklowanie bezprądowe (niklowo-fosforowe) charakteryzuje się warstwą mającą bardzo wiele pozytywnych cech. Podstawową właściwością jest duża odporność na ścieraniem która kształtuje się na poziomie 600 HV (obróbka cieplna 1000 HV).

Dodatkowo wymienia się odpowiednią przyczepność i lutowność, dużą plastyczność oraz odporność korozyjną i mechaniczną oraz wysoki stopień topnienia.

Co więcej, do zalet niklowania chemicznego zalicza się także dobrą przewodność cieplną oraz elektryczną i odpowiednie zachowanie przy poślizgu.

 

Jakie wymienia się podstawowe cechy niklu?

Nikiel jest to metal, który wyróżnia się barwą srebrzystobiałą. Jest ponadto odporny na aktywność wilgoci oraz powietrza. Co więcej, wyróżnia się bardzo dużymi możliwościami w zakresie absorpcji atomów wodoru.

Jest zatem niezwykle często stosowany w postaci katalizatora w odniesieniu do dużej liczby procesów. Jako przykład tych procesów wymienić można procedurę chemicznego utwardzania tłuszczów.

Nikiel należy do pierwiastków zaliczanych do grupy metali o charakterze przejściowym. Posiada on predyspozycję do tworzy kationów, a ponadto bardzo dobrze przewodzi ciepło oraz elektryczność. Nikiel wyróżnia się ciągliwością, a także tworzy stopy. Co ważne, wytwarza tlenki o charakterze średnio zasadowym.

 

Niklowanie bezprądowe - wykorzystanie w przemyśle

Biorąc pod uwagę właściwości niklowania chemicznego określane jest ono także mianem niklowania autokatalitycznego. Proceder ten wykorzystuje się przede wszystkim dla otrzymania powłok technicznych wyróżniających się wysokąodpornością.

Proces wykorzystywany jest głównie w przemyśle elektrotechnicznym, a także elektronicznym.

Jednakże niklowanie bezprądowe znajduje także zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, chemicznym, lotniczym, górniczym, spożywczym, tekstylnym oraz petrochemicznym.

 

Proces niklowania bezprądowego

Niklowanie bezprądowe zwane chemicznym to redukcja niklu z wykorzystaniem innych związków. Powstała warstwa wyróżnia się dużą plastycznością oraz odpornością na ścieranie i korozję.

Określony rodzaj obróbki wyróżnia się dużą efektywnością. Jest to bardzo istotne uzupełnienie niklowania galwanicznego.

Powłoki niklowe o charakterze chemicznym mogą być osadzone w wymianie katalitycznej oraz kontaktowej. Podkreślić należy jednak fakt, że w przemyśle stosowana jest wyłącznie metoda katalityczna.

W przebiegu określonego procesu dochodzi do zmniejszania jonów niklowych wodorem w kąpielach, które mają składniki redukujące. Wyróżnia się dwa rodzaje kąpieli w procesie niklowania bezprądowego: kwaśne oraz alkaliczne.

Udostępnij to!
(0 Votes)

Wszystko o kuchniach